Pflastersteine

Project duurzaamheid: ERIMA reageert op Trumps klimaatpolitiek

22. juni 2017

Met een advertentiecampagne reageert ERIMA op de exit van de amerikaanse president Trump uit het parijse klimaatakkoord:  De sportartikelfabrikant wilt zich in de toekomst nog krachtiger inzetten voor duurzaamheid en milieu.

 

Na woorden komen daden – de eerste actieplannen worden momenteel ontwikkeld.  Zo wilt het sportmerk zowel intern als ook extern met de leveranciers in de verschillende landen nieuwe duurzaamheidsconcepten herwerken.  Deze concepten moeten naast milieubescherming en energieverbruik ook de arbeidsvoorwaarden omvatten en deze verder verbeteren.

 

„Toen ik van Trumps exit uit het klimaatakkoord hoorde, was ik gechockeerd en de actuele gebeurtenissen hebben me aan het denken gezet.  We hebben allemaal een verantwoordelijkheid, waar ik bij ERIMA nu nog sterker de focus op wil leggen.“, verklaart ERIMA-eigenaar Wolfram Mannherz dit initiatief. „Natuurlijk kan zo een project niet van vandaag op morgen omgezet worden.  Het is een uitdaging nieuwe concepten te ontwikkelen en een eerste stap in de richting van duurzaamheid te zetten – daarop verheug ik mij zeer“, vertelt Mannherz verder.

 

De eerste stap hiervoor is reeds genomen: Met de bouw van het nieuw logistiek centrum „Home of Teamsport“, dat tegen het einde van 2018 klaar is, gaat ERIMA het actuele energieverbruik drastisch reduceren.  Een wedstrijd onder de werknemers zal verdere conceptideeën voortbrengen. „De wedstrijd is enerzijds bedoeld om een breed scala van ideeën te verkrijgen, maar zal vooral bij de werknemers het bewustzijn voor duurzaamheid en milieubescherming verhogen – alleen samen kunnen we dergelijk project integraal implementeren“, zo Mannherz.

 

 

 

Foto: Advertentie ERIMA-Duitsland mbt het project duurzaamheid, die in verscheidene vakbladen gepubliceerd werd.  ERIMA persfoto – vrij voor gebruik.

 

Vragen?

ERIMA  e-mail: [email protected]