Pflastersteine

Databeskyttelsesoplysning

DATABESKYTTELSESOPLYSNINGER

Mens De er på vores hjemmeside, og ved indkøb i vores online-shop til forhandlere, lagres der personrelaterede data. Beskyttelsen af disse data er et vigtigt anliggende for os. Disse data beskyttes i overensstemmelse med de lovbestemte retningslinjer. Efterfølgende bliver det forklaret, hvordan Deres personrelaterede data indsamles og anvendes, og i hvilket omfang disse beskyttes.

Ansvarlig:
ERIMA GmbH

Carl-Zeiss-Straße 10

D-72793 Pfullingen

Tegningsberettigede:

Wolfram Mannherz

Hvilke informationer indsamler ERIMA?

1. Informationer, som De giver os frivilligt
Ved bestilling af et katalog bliver De bedt om at oplyse navn, adresse og e-mail-adresse. Vi gemmer disse informationer i vores eget netværk, som er beskyttet med firewalls mod adgang udefra. Deres informationer kan kun ses af autoriserede medarbejdere hos ERIMA. Vi anvender udelukkende disse informationer i forbindelse med udarbejdelsen og bearbejdningen af Deres bestilling for at kunne være Dem behjælpelig med Deres forespørgsler eller inden for rammerne af vores lovmæssige forpligtelser eller juridiske forsvar.

2. Informationer, De giver os, når De bestiller et nyhedsbrev
De modtager kun et nyhedsbrev af os, når De på eget initiativ har bestilt dette. I den forbindelse lagres Deres data i en database på en sikret server. Kun autoriserede personer har adgang til disse informationer. Derudover videregiver vi kun Deres data til tredjemand og overdrager dem ikke, hvis dette er formålstjenligt for nyhedsbrevsforsendelsen. De kan til hver en tid afbestille nyhedsbrevet ved, at De for fremtiden annullerer den tildelte indvilligelse. Denne annullering skal stiles til info@erima.de.

3. Informationer, der samles automatisk
Vi vil stille en brugervenlig webside til rådighed, der indeholder informationer, som også er vigtige for Dem. Derfor benytter vi teknologier, der indsamler, bearbejder og sorterer informationer om, hvordan De og andre brugere benytter vores webside. Derfor registreres enhver adgang på vores sider elektronisk. Denne registrering foretager vi udelukkende af statistiske grunde.
Der registreres særligt:

  • browsertype/ -version
  • anvendt operativsystem
  • Referrer URL (den tidligere besøgte side)
  • hostnavn på den pc, der blev brugt (IP-adresse)
  • klokkeslæt og dato for serverforespørgslen

Vores internetsider anvender på flere steder såkaldte cookies.
De cookies, der er på vores webside, registrerer ingen personlige data om Dem eller Deres anvendelse. Ved hjælp af disse „cookies“ kan der lagres data på Deres computer, når De går ind på vores webside. De har mulighed for at forhindre lagring af cookies på Deres computer ved at foretage nogle indstillinger i Deres browser. Hvis De gør det, kan funktionsomfanget i vores tilbud dog begrænses. Detaljer om dette finder De i hjælpemenuen i Deres internet-browser.

4. Benyttelse af personrelaterede data og videregivelse af disse
Hvis De har videregivet personrelaterede data til os, benyttes disse kun til at optage kontakt eller inden for rammerne af den/de med Dem bestående forretningsforbindelse eller kontrakter. Disse data videregives kun til tredjemand, hvis det tjener kontraktafviklingen.
Videregivelse eller overføring af disse data sker kun efter Deres billigelse, som De giver med ovennævnte bekræftelse.
Informationer om vores kunder er vigtige for vores forretning. Vi bytter eller sælger derfor ikke disse med eller til tredjemand. En videregivelse til tredjemand sker kun, hvis dette er nødvendigt til bearbejdning af en bestilling, vi lovmæssigt er forpligtet til det, eller inden for rammerne af vores eget juridiske forsvar. Desuden må vi videregive personrelaterede data, hvis dette er nødvendigt af hensyn til strafforfølgelse, afværgelse af farer ved delstaternes politimyndigheder, til opfyldelse af de lovmæssige opgaver for forfatningsbeskyttelsesmyndighederne nationalt og i delstaterne, den tyske efterretningstjeneste eller militærets efterretningstjeneste eller til gennemførelse af rettighederne til den åndelige ejendom (§ 14 stk. 2 i den tyske lov om telemedier).

De har til hver en tid ret til at annullere en tildelt indvilligelse for fremtiden. Annulleringen skal stiles til info@erima.de.
Sletningen eller spærringen af de personrelaterede data sker kort efter modtagelsen af Deres annullering. Ellers bliver personrelaterede data slettet, når det med lagringen opfyldte formål er afsluttet eller af andre lovmæssige grunde er ulovligt.

5. Sociale medier
På vores sider er der integreret plug-ins fra det sociale netværk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Man kan se, om der er plug-ins til Facebook, på Facebook-logoet eller "Like-knappen" ("Synes godt om“) på vores side. Der er en oversigt over plug-ins til Facebook her: http://developers.facebook.com/docs/plugins/
Disse plug-ins er som standard deaktiveret, der overføres altså ingen data til Facebook. Der er dog mulighed for at aktivere disse plug-ins og således acceptere overføringen af dataene til Facebook.
Hvis De besøger vores sider og har aktiveret disse plug-ins, etableres der via dette plug-in en direkte forbindelse mellem Deres browser og Facebook-serveren. Facebook modtager dermed en information om, at De med Deres IP-adresse har besøgt vores side. Hvis De klikker på „Like-knappen“ i Facebook, mens De er logget på Deres Facebook-konto, kan De linke indholdet på vores sider til Deres Facebook-profil. Derved kan Facebook henføre besøget på vores sider til Deres brugerkonto. Vi går opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke får kendskab til indholdet af de overførte data samt deres anvendelse fra Facebook. Yderligere oplysninger om dette finder De i Facebooks databeskyttelseserklæring på http://de-de.facebook.com/policy.php

6. Google Analytics:
Denne webside benytter Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics anvender såkaldte "cookies", tekstfiler, der lagres på Deres computer og muliggør en analyse af Deres brug af websiden. De informationer om Deres brug af denne webside (inkl. Deres IP-adresse), der genereres af en cookie, overføres til en server hos Google i USA og lagres dér. Google bruger disse informationer til at analysere Deres brug af websiden, til at lave rapporter om websideaktiviteterne for websideudbyderne og til at levere yderligere tjenesteydelser, der er forbundet med websidebrugen og internetbrugen. Google vil evt. også overdrage disse informationer til tredjemand, hvis dette er lovmæssigt foreskrevet, eller hvis tredjemand bearbejder disse data på vegne af Google. Google bringer under ingen omstændigheder Deres IP-adresse i forbindelse med andre data fra Google. De kan forhindre installationen af cookies ved at foretage en indstilling i browsersoftwaren; vi gør Dem dog opmærksom på, at De i dette tilfælde ikke kan udnytte alle denne websides funktioner i fuldt omfang. Ved brugen af denne webside erklærer De dem indforstået med bearbejdningen af de via Dem indsamlede data ved Google i den før beskrevne måde og til det førnævnte formål.

7. Sikkerhedsoplysning
Deres personrelaterede data lagres og administreres i overensstemmelse med de for tiden tekniske muligheder og gøres iht. den nuværende standard utilgængelige for tredjemand.
Vi forbeholder os ret til efter behov at ændre denne databeskyttelseserklæring.

Status juli 2012