Pflastersteine

Kolofon

KOLOFON


ERIMA GmbH · Carl-Zeiss-Straße 10 · D-72793 Pfullingen

Tlf.: +45 7020 0430
E-mail: info@erima.dk
Web: www.erima.dk

CVR: DK 34780668
Handelsregister: Stuttgart HRB 350659

Tegningsberettigede:
Wolfram Mannherz


Ansvarsfraskrivelse:
ERIMA GmbH udarbejder indholdet på disse internetsider med stor omhu. Oplysningerne tjener dog kun til uforbindende generel information og erstatter ikke rådgivningen ved en købsbeslutning. De beskrevne produkters tekniske karakteristika og udstyr er kun eksempler. Der forbeholdes til enhver tid ret til ændringer.
ERIMA GmbH overtager ikke ansvaret for informationernes aktualitet, rigtighed og fuldstændighed på disse sider, eller at der til enhver tid er adgang uden forstyrrelser. Hvis vi henviser til internetsider fra tredjemand (links), overtager ERIMA GmbH ikke ansvaret for indholdet på disse linkede sider. Ved at aktivere henvisningen forlader De informationstilbuddet fra ERIMA GmbH. For tilbuddene fra tredjemand kan der derfor gælde afvigende bestemmelser, især med hensyn til databeskyttelsen. Desuden fraskriver ERIMA GmbH sig ansvaret ved serviceydelser, især ved download af filer, der er stillet til rådighed af ERIMA GmbH på ERIMA GmbH's internetsider, for let skødesløse pligtforsømmelser, såfremt disse ikke vedrører kontraktvæsentlige pligter som liv, sundhed eller legeme eller krav i henhold til produktansvarsloven er berørt. Det samme gælder for pligtforsømmelser hos vores medhjælpere.