Pflastersteine

Colofon

ERIMA GmbH · Carl-Zeiss-Straße 10 · D-72793 Pfullingen

Telefon: +49 7121 3420

Web: www.erima.de

Btw-nr.: DE 811157243

Handelsregister: Stuttgart HRB 350659

Vertegenwoordigingsbevoegden:

Wolfram Mannherz

Disclaimer:

ERIMA GmbH gaat bij het samenstellen van deze internetpagina's uiterst zorgvuldig te werk. De inhoud is echter alleen bedoeld als vrijblijvende algemene informatie en niet als advies voor aankoopbeslissingen. De technische eigenschappen en uitvoering van de beschreven producten zijn uitsluitend voorbeelden. Wijzigingen blijven te allen tijde voorbehouden.
ERIMA GmbH staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie op deze pagina's of voor de permanente storingsvrije toegankelijkheid daarvan. Wanneer wij verwijzen naar internetpagina's van derden (links), aanvaardt ERIMA GmbH geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de betreffende pagina's. Met het aanklikken van een dergelijke verwijzing verlaat u het informatieaanbod van ERIMA GmbH. Voor de door derden aangeboden informatie kunnen dan ook afwijkende regels gelden, in het bijzonder met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Verder sluit ERIMA GmbH elke aansprakelijkheid ten aanzien van haar serviceverlening, in het bijzonder voor het downloaden van door ERIMA GmbH ter beschikking gestelde bestanden op de internetpagina's van ERIMA GmbH, in geval van geringe nalatigheid uit, voor zover er hierbij geen sprake is van het verzuimen van essentiële contractuele verplichtingen, verplichtingen die betrekking hebben op leven, gezondheid of lichaam of aanspraken volgens de Duitse wet op de productaansprakelijkheid. Ditzelfde geldt voor plichtsverzuim door personen die plaatsvervangend aan onze verplichtingen voldoen.